Jakość wyrobów

  • Zakład Obróbki Kamienia INTER MASSO wykonuje wyroby z najwyższej jakości materiałów oraz obróbkę o najwyższym standardzie jakości.
  • Zakład Obróbki Kamienia INTER MASSO zastrzega sobie możliwość występowania różnic w tonacji kolorystycznej, odmiennych przerostów i układów użylenia, w stosunku do prezentowanych płyt wzorcowych i próbek materiałowych. Różnice te są zjawiskiem naturalnym dla materiałów kształtowanych strukturalnie w trakcie naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia reklamacji.