Odbiór materiałów

  • Odbiór materiałów może być przeprowadzony na dwa sposoby: osobiście przez zamawiającego, lub za pomocą transportu własnego Zakładu Obróbki Kamienia INTER MASSO.
  • Transport do klienta przez Zakład Obróbki Kamienia INTER MASSO jest wliczony w cenę materiału. 
  • Materiał dostarczony do zamawiającego uważa się za zakupiony i za możliwe skutki uboczne dalszego magazynowania, transportu oraz montażu przez zamawiającego odpowiada zamawiający. 
  • Na terenie Zakładu Obróbki Kamienia INTER MASSO, fabryka zapewnia załadunek zakupionych towarów w cenie zlecenia.
  • Załadunek na transport zamawiającego odbywa się wyłącznie pod nadzorem odbierającego zlecenie, a sposób jego mocowania i rozmieszczenia ustala odbiorca z przejęciem pełnej odpowiedzialności za skutki w transporcie.
  • W trakcie wydawania towaru, Zakład Obróbki Kamienia INTER MASSO umożliwia pełny wgląd na odbierany materiał. Odbierający dokonuje odbioru ilościowego jak i jakościowegowszystkich wyrobów.