Reklamacje

  • Odbierający potwierdza podpisem jakość i ilość odbieranego materiału.
  • Reklamacja nie obejmuje wyrobów, które zostały zniszczone bądź uszkodzone na skutek działań mechanicznych wynikłych z prac około montażowych prowadzonych przez ekipy montażowe inne aniżeli ekipy Zakładu Obróbki Kamienia INTER MASSO. Zakład Obróbki Kamienia INTER MASSO ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek działań ekip montażowych zakładu.
  • Reklamacja nie obejmuje wyrobów, które zostały zniszczone bądź uszkodzone na skutek nieodpowiedniego użytkowania.