Zamówienia i płatności

Terminy realizacji zamówień w firmie INTER MASSO

 • Standardowy termin realizacji zlecenia wynosi 10 dni roboczych. 
 • Odbiór zlecenia o określonym terminie dłuższym niż 10 dni, może nastąpić po potwierdzeniu wykonania zlecenia. 
 • Każda zmiana w zleceniu wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez zamawiającego.

Przyjęcie zamówienia

 • Wdrożenie zamówienia do produkcji następuje po złożeniu zamówienia pisemnego przez zleceniodawcę (fax), lub wysłanie zamówienia poprzez pocztę elektroniczną (mail).
 • Zamówienie powinno zawierać określone wszystkie niezbędne cechy wyrobu określone we wzorcu druku zamówienia (materiał, wymiary, sposób wykończenia itp.).

Warunki płatności

 • Ceny jednostkowe podane w cenniku wyrobów i usług, są podane w kwotach netto i obowiązują do chwili wprowadzenia nowego cennika.
 • W przypadku zamówień nietypowych, nie ujętych w cenniku, ceny ustala się indywidualnie. 
 • W przypadku zmian cen w Zakładzie Obróbki Kamienia INTER MASSO, dla zleceń już wdrożonych obowiązują ceny przyjęte do kalkulacji w chwili zawarcia umowy - zlecenia.
 • Ceny zawarte w cenniku, nie obejmują kosztów opakowania: palet, stojaków itp.
 • Zwrot zadatku może nastąpić na pisemne żądanie zleceniodawcy i tylko w przypadku nie poniesienia kosztów przez Zakład Obróbki Kamienia INTER MASSO, z tytułu wycofania zlecenia.
 • W razie poniesienia kosztów związanych z rozpoczęciem lub zakończeniem zlecenia, zadatek przepada na rzecz Zakładu Obróbki Kamienia INTER MASSO.